Stage bij SKPO: partnerschap in opleiden

Ons uitgangspunt
Vanuit de visie dat teamleden de kwaliteit van onderwijs bepalen en daarmee een bepalende factor zijn, heeft de SKPO de ambitie opgepakt om vanuit een goede samenwerking met de Fontys Pabo de eigen instroom te beďnvloeden. Deze samenwerking is gebaseerd op het vertrouwen dat partnerschap leidt tot goede leerkrachten die in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het betreft hier partnerschap in opleiden. Een proces van samenwerken wat vorm krijgt in het licht van het gemeenschappelijk belang. Theorie en praktijk horen bij elkaar, leren en werken gaan samen. Leren doe je met elkaar, het effect is er ook voor elkaar: de uitstroom van de Pabo is de instroom van de SKPO. De Pabo is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en dus mede voor de kwaliteit van het werkplekleren. Door middel van het gerealiseerde partnerschap is er op een voor alle partijen juiste wijze invulling gegeven aan de behoefte van zowel de SKPO als de Pabo om opleiden in de praktijk te verankeren.

De praktijk
Een carričre in het onderwijs begint dan ook al ruimschoots voor het behalen van je diploma. Ook gedurende je studie laat je al zien dat je jezelf ontwikkelt tot een startbekwame leerkracht. Wanneer je beschikt over de kwaliteiten om een goede leerkracht te zijn, is de kans groot dat je direct na je studie aan het werk kunt bij de SKPO.
 
Om jou zo optimaal mogelijk te ondersteunen in je ontwikkeling, hebben wij samen met de Fontys Pabo de verantwoordelijkheid opgepakt om vanuit een ambitieus partnerschap jullie maximale kansen te bieden voor ontwikkeling.                                                              

 
Deze intensieve samenwerking is gebaseerd op het vertrouwen dat samen opleiden leidt tot goede leerkrachten die in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daarmee wordt de student van vandaag ook écht onze collega van morgen!